• Gratis verzending binnen Nederland

 •  Gratis retourneren

Winkelwagen
  Subtotaal
  €0,00

  Gratis verzending

  Terugbetalingsbeleid

  Herroepingsrecht / Refund Policy 

  Laatst geüpdatet 10-02-2021 

  Als u niet tevreden bent met uw nieuwe aankoop heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Wij bieden u na deze bedenktijd nog eens 14 dagen extra aan om het product te retourneren naar ons adres. 

  Het Emarqt retourbeleid is beperkt tot producten die zijn gekocht in de Emarqt online winkel. Producten die gekocht zijn van derde partijen zijn onderworpen aan hun eigen beleid, onafhankelijk van Emarqt. 

  Wij bieden graag een volledige terugbetaling of omruiling aan, binnen 14 dagen na ontvangst via een bankoverschrijving of paypal overschrijving, voor alle items waarmee u niet helemaal tevreden bent.
 Indien mogelijk willen wij u vragen om het het artikel ongebruikt en in de originele verpakking terug te sturen, en zouden dit erg op prijs stellen. U heeft recht op een gratis retour en gratis verzendkosten.

  RETOUR- EN VERZENDPROCES
  Volg de instructies van onze klantenservice om een garantieclaim in te dienen.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Elmarc BV, Kolenbranderstraat 28, 2984 AT RIDDERKERK, hello@emarqt.com , Telefoon: 0180 481 919) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  GEVOLGEN VAN DE HERROEPING
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

  De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

  Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

  - Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

   - Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

   - Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

   - Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

   - Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

  - Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).”